marielinder

Public Domain

Public domain motsvaras bäst av de svenska uttrycken ”allmän egendom” och ”fri användning”.

Public domain innebär att ett verk ägs av alla, dvs ingen, och att det därför är fritt att använda för vem som helst.

När ett verks skyddstid har gått ut (i Sverige 70 år efter upphovsmannens död) blir ett verk allmän egendom. Ett verk kan också bli det direkt om upphovsmannen så bestämmer.

När du använder bilder med Public Domain-licens är det god kutym att ange upphovsman. Du skriver också ”Licens: Public Domain”.

(Källa: Public domain. (2010, september 15). Wikipedia, . Hämtad 17.47, september 26, 2010 från http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Public_domain&oldid=12468028.)

Annonser
%d bloggare gillar detta: