marielinder

Upphovsrätt

Allt man skapar har man automatiskt upphovsrätt till enligt lag. Man kan bestämma hur man vill att andra ska kunna använda det man skapat, och man har även rätt att få betalt för det.

Den som skapat verket får automatiskt rätt till verket i samma ögonblick som det skapats. Symbolen © (copyright) har egentligen ingen annan funktion än att påminna om att skaparen av verket är ägaren.

Några verk som inte skyddas av upphovsrätten och som du fritt får använda är lagar, författningar och andra myndighetstexter. (Dock inte nödvändigtvis bilderna som hör till dessa.)

I Sverige är ett verk är skyddat av upphovsrätten 70 år efter upphovsmannens dödsår. Detta varierar dock mellan olika länder.

Upphovsrätten gäller i princip alla litterära eller konstnärliga verk. Några exempel är: litteratur, illustrationer, kartor, teckningar, datorprogram, musikverk, teaterverk, film, foton, byggnader, hantverksalster.

Allt som du producerar är inte automatiskt skyddat av upphovsrätten; ditt alster måste ha orginalitet (verkshöjd) för att upphovsrätten ska gälla.

Klicka här för att se en film om upphovsrätt. (Publicerad av Library of Kongress, US.)

Annonser
%d bloggare gillar detta: